Babits Mihály: Nem bűnös ki szive szerint

Nem bűnös ki szive szerint 
tesz, bár a tette rossz
Edvárd király, angol király
se volt talán gonosz.
 
Hiszem: lelkes volt, mint aki
szent célra intetett
s nem ismert benne habozást
melléktekintetet.
 
S ha zsarnok volt: tán látta már
hogy más itt nem segít
s az ő erős kezeivel
lehet csak úr a britt.
 
Hiszem hogy önfeláldozó
és nagy tettekre kész
s a hon baján segíteni
bölcs volt a zsarnokész.
 
Hogy éljen még az ideál
melyet korcs kora tép
munkálva tűrjön józanul
az istenadta nép.
 
Hogy szentül és zavartalan
álljon a régi rend
s dologhoz lásson biztosan
a céda parlament.
 
De az oroszlán is nemes
mégis amerre jár
csak szitkokat hall és sikolyt
ez a nemes király.
 
Ideálja nem védi meg
mert régen könyvbe halt
egy új nagy eszme születik
de ő nem látja majd.
 
S a madár akit ő etet
kit ő kalitba zár
a kalit ablakán kinéz
s megszólal a madár.
 
Kiáll miként egy welszi bárd
megszólal: "Halljatok
hazámnak hangja gyenge bár
de néma nem vagyok."

Kelevéz Ágnes: “Nem bűnös” (Babits és Edvárd király) [Jelenkor 1997. 07-08-as szám, 40. évf. 698. oldal] munkájában fejti ki, hogy jelen mű is Rákospalotán íródott.

József Attila Rákospalotán

Jómagam a Ferencvárosban születtem, és ott éltem, dolgoztam 34 éven át, sa bejegyzéshez stílszerűen: a József Attila lakótelepen. József Attilának csak 32 év adatott. A költőfejedelem nem élt sosem Palotán, de 1931 tavaszán több illegális szemináriumot tartott Palotán és Újpesten is. Erről az Andrásfi Gyulával készült cikk ír picit bővebben. Nos, mikor a gyalogos felüljárón áthaladunk jusson eszünkbe a költő, akit végül egy szárszói tehervonat gázolt halálra.

Megjelent: Magyar Ifjúság 1981.10.02 (25. évf. 40. szám 20. oldal)

1942-ben döntöttek arról, hogy a szárszói temetőből a Munkásmozgalmi Pantheonba helyezik át a földi maradványait. Ez május 3-án meg is történt (1994-ben ismét szárszón helyezték örök nyugalomra). Április 12-én még Szakasits Árpád tartott előadást Rákospalotán:

Népszava 1942.04.15 70. évf. 83. szám 7. oldal

József Attila egyik rákospalotai barátja Pintér Ferenc volt, akinek fennmaradt egy levele, melyet 1925-ben írt a költőnek:

Fehér Erzsébet szerk.: József Attila válogatott levelezése (Új Magyar Múzeum. Irodalmi dokumentumok gyűjteménye 11. Budapest, 1976) – Pintér Ferenc (1895-1932) rákospalotai költő, író volt

Vadász Ferenc regénye folytatásokban több hírlap után 1966-ban jelent meg nyomtatásban is, 1932-ben játszódik és az ifjú kommunisták mozgalmáról szól:

Heves Megyei Népújság 1964.04.22 15. évf. 93. szám 4. oldal

Megjelent a Kritika 1988/12-es számában 17. oldal – József Attila és Pintér Ferencről emlékszik vissza Ottó Ferenc zeneszerző

Oszkó Gyula, a későbbi Rajk per egyik vádlottja így emlékszik vissza a rákospalotai mozgalmi évekre és József Attilára:

Új Tükör 1985.06.16 22. évf. 24. szám 20. oldal