Díszpolgárainkról

Több helyen is megjelentek már kerületi díszpolgári listák, próbáltam a legpontosabb listáját összeállítani, igaz csak 1945-ig.

1897.02.11 Kemény (Koch) Gusztáv váci járási főszolgabíró nyugalomba vonulásakor választott Palota díszpolgárává. *1896.12.29

1906.02.02: Aznap Kovácsi Kálmán és Benkő István lelkészek nyújtották át Fazekas Ágost Pest vármegye főjegyzőjének a díszpolgári oklevelet. 1905.11.19 előtt már döntés született a díszpolgári cím odaítéléséről. * 1905.11.17

1908.11.06: Az aznapi képviselő testületi ülésen 3 férfit választottak meg díszpolgárnak: Hédervári Lehel országos képviselőt, Kossuth Ferenc kereskedelemügyi minisztert és Szterényi József kereskedelemügyi államtitkárt. 1909.03.09-én került sor a díszoklevelek átadására Budapesten. A küldöttséget Kovácsy Kálmán lelkész és Jónás Emil helyi képviselő vezette, Kossuth Ferenc ágyban fogadta a küldöttség felét, 50 főt. *1908.10.15

1910.12.04: Kovácsy Kálmán evangélikus lelkész, a helyi függetlenségi párt elnöke és a fülöpszállási kerület országgyűlési képviselője díszpolgári címet kap, melyet a 09.01.-i képviselő testületi ülésen ítéltek oda neki. Beszédet mondott Wágner Manó gimnázium igazgató. Jelen volt Ugró Gyula dr. Újpest polgármester is. A díszoklevelet Vághó Ferenc főjegyző, T. Varga Antal községi bíró pedig az egyéb kitüntetéseket adta át a ceremónián. *1910.09.01

1917.05.09: Wágner Manó díszpolgári címéről átveszi az oklevelet. Dr. Schwarcz Gusztáv celebrált misét, majd a községházán volt az ünnepség, a sorokban ott ült Dr. Szűcs István vallás- és közoktatási miniszter is.Pornó Rezső énektanár vezette az énekkart. Haitsch Sámuel, Dr. Badics Ferenc, Strauch Árpád, Dr. Rákóczy Géza, Bauer Soma, Dr. Nádaskay Béla, Kovács István, Vághó Ferenc, Tanay Frigyes. Olsavszky István, Droppa Vilmos, Klein Károly, Sándor Szilárd. *1917.06.20

1923.11.05: A képviselő testület Agorasztó Tivadart, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye alispánját – immár a város – díszpolgárnak választja meg, Dr. Gyökössy Endre tartja az ünnepi beszédet. *1923.11.06

1923: Dr. Szabó Ferenc (ügyvezető) tisztifőorvos kinevezéséről semmilyen adatot sem találtam, de 1927-ben halálakor, mint a város díszpolgárát említik, igaz csak egy forrásban. Mivel Agorasztó Tivadar volt a várossá alakult Rákospalota első díszpolgára, így valószínű, hogy nem 1923-ban lett Szabó díszpolgár, ha lett egyáltalán.

1926.07.04: Díszpolgári oklevelet adtak át Chobot Ferenc volt palotai plébánosnak, aki már Romhányban működött ekkor. Kovácsy Kálmán, Dr. Lukács József, Szőts Bertalan, Labinek Gyula, Szőts József, Kovácsy Márton, Jónás Emil, Kohn Jakab, T. Varga Antal, N, Varga István, Balogh István, Horváth Géza, Szlacsányi Ferenc köszöntötték. *1925.06.30

1928.05.05: Ivánka Pál volt váci főszolgabíró haláláról értesülünk, aki Rákospalota díszpolgára volt. Nincs adat egyelőre, hogy a címet mikor ítélték oda neki. Újpest 1907-ben adományozott neki címet, valamikor pedig 1905-1906 körül kaphatott Rákospalotától 1910-ben már bizonyosan létezett az Ivánka Pál utca is.

1930.09.07: Cserba Elemér polgármester vezetésével díszközgyűlést tartottak, melyen Dr. Preszly Elemér főispánt díszpolgári címmel tüntették ki, de csak 1932.02.04-én adták át a díszpolgári oklevelet. *1930.09.03

1932.11.18: Dr. Darás Sándor közalapítványi főtanácsost díszpolgárrá választották. 1934.03.10-én adták át a díszoklevelet a kitüntetettnek. *1932.10.10

1933.06.08: Gömbös Gyula miniszterelnököt díszpolgárrá választják. Cserba Elemér, Lampel Ignác, Moór Jenő, Dr. Schwarcz Gusztáv, dr. Gyökössy Endre, Reisz Gábor, Szász Géza méltatják. 1933.11.05-e helyett végül 1934.06.22-én volt az ünnepélyes díszoklevél átadás. Erről az eseményről külön bejegyzésben is foglalkoztam. *1933.07.05

1934.10.04: Díszpolgárrá választják Dr. Schwarcz Gusztáv pápai prelátust, apátplébánost. Cserba Elemér és Horváth Géza méltatta. 1935.06.29-én Péter-Pál napján tartották az ünnepélyes oklevél átadást. *1934.10.04

1936.10.25: cikk jelenik meg arról, hogy Darányi Kálmán miniszterelnököt egy palotai mozgalom díszpolgárrá kívánja választatni. Nincs híradás arról, vajon megtörtént-e a díszpolgári cím odaítélése.

Palota-Újpest 1938.04.02 (18. évf. 14. sz. 2. o.) Az én listában a két kérdőjeles személlyel együtt 16 fő szerepel. Valószínű. hogy Dr. Szabó Ferenc díszpolgár lett, míg Darányi Kálmán nem, így jöhet ki az említett 15 fő.

1942.04.24: Dr. Gyökössy Endre írót, a MÁV-vezérigazgató helyettesét, kormányfőtanácsost díszpolgárrá választják.

Természetesen voltak olyan kitüntetettek, akiktől időközben visszavonták a kitüntetést. Gyökössy Endre esetén visszavonták, a rendszerváltás után azonban ismét teljes jogú díszpolgárként szerepel a neve a listán. Gömbös Gyulát a korábbi tetteiért, így a Nemzeti Munkaterv kidolgozása kapcsán terjeszthették fel a kitüntetésre, a későbbi ténykedése azonban már semmilyen erkölcsi alapot nem szolgáltathatott arra, hogy ezt a címet vissza ne vonják tőle. Részleteket azonban nem ismerek.

  • A Magyar Városok és Vármegyék Monográfiája: A Rákospalota és Rákosvidék c. munkában szereplő dátumok.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük